MLM ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเครือข่าย Insurance ประกัน Business Advertise สื่อกลางทางธุุรกิจ

Services Software MLM . ซอฟแวร์ขายตรงหลายชั้น

MLM software for your MLM . Internet Business, Network Marketing Software, Direct Sales Software Franchise Software, Insurance Software

SOFTWARE SEVICE บริการติดตั้งระบบซอฟท์แวร์การขายตรงกึ่งสำเร็จรูป เป็น Software MLM ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ถูกต้องตามลิขสิทธิ์และตามกฎหมาย ซึ่งซอฟแวร์ดังกล่าวพัฒนาขึ้น
โดยทีมงานโปรแกรมเมอร์ แบ่งเป็น Module ต่าง ๆ โดยระบบเน้นที่การสร้างโปรแกรมขายผลิตภัณฑ์และการคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ แบบ MLM (Multi-Level Network Marketing)
และมีความพร้อมใช้งาน 90% เนื่องจากระบบการตลาด Multi-Level Network Marketing เป็นระบบการตลาดที่มีความซับซ้อนในการใช้งานและการปรับปรุงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของแผนการตลาด เพื่อมิให้
เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานโดยทีมงานจะทำการปรับพารามิเตอร์ ตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงและทดสอบประมาณ 20 - 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแผนการตลาด

ระบบซอฟแวร์ เป็นระบบงานที่พร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่และเก่าในธุรกิจ MLM มี Feature การคำนวนค่าคอมมิชชั่น ดังนี้
+ กรณีเป็น Network คำนวนแบบเป็นขั้น โดยไม่จำกัดขั้น โปรแกรมไม่เขียนแบบ Recursive ทำให้ไม่จำกัดการคำนวณ เมื่อมีสมาชิกลึกมาก ๆ, รองรับการย้ายสายงาน, รองรับการไม่ Active
( ไม่ได้คอมมิชชั่นในรอบนั้น แม้จะมี PGPV ตามเกณฑ์ ), รองรับการคิดคะแนนโบนัสสายลึก 2% ไม่จำกัดขั้นสำหรับตำแหน่งมุงกุฎเพชร, รองรับการนับคะแนนและนับตำแหน่งสายลึกเพื่อขึ้นตำแหน่ง
ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งติดตัว, รองรับการกิน % ไม่จำกัดชั้นถ้าไม่เจอตำแหน่งที่สูงกว่าคั่น, รองรับการขึ้นตำแหน่งทั้งแบบนับยอดขายและนับตำแหน่งข้างได้,...
+ กรณีเป็น Binary นับได้ทั้งซ้ายและขวาโดยไม่จำเป็นต้องเท่ากัน, ผูกกับระบบออกบิลขายและวิเคราะห์การขาย
+ กรณีระบบการตลาดอื่น ๆ นอกจากนี้ระบบยังรองรับแผนการตลาดแบบใหม่อีกหลายชนิด เช่น Uni-Level, MegaMatch, Matching หรือแบบผสมอื่น ๆ

ระบบลูกหนี้ มีรายงานวิเคราะห์การเก็บเงิน, มีรายงานบอกสถานะเช็คว่ารอบเก็บ ยังไม่ Due และเช็คมีปัญหา, สามารถเชื่อมระบบสต็อก ระบบจัดซื้อ ระบบออกบิลขาย ระบบลูกหนี้ ระบบบัญชีแยก
ประเภท ระบบ MLM ได้

ระบบเจ้าหนี้้ มีรายงานวิเคราะห์จำนวนวันที่ต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า และเครดิตวันที่จะต้องจ่าย และรายงานจำนวนมากสามารถเชื่อมกันระบบสต็อก ระบบจัดซื้อ ระบบออกบิลขาย ระบบลูกหนี้
ระบบบัญชีแยกประเภท...

ระบบคลังสินค้า บันทึกการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อหรือไม่ก็ได้, บันทึกการนับสินค้าโดยเมื่อปิดคลังนับสินค้า จะไม่สามารถขายสินค้าได้ กรณีที่เชื่อมกับระบบขาย, มีรายงานเตือนสินค้าที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุด
เมื่อออกรายงานสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือก็จะมีสินค้าวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบออกมาด้วย ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์การสั่งซื้อ..

ระบบการขายและออกใบกำกับภาษี ออกบิลขายจากใบเสนอราคา ไม่ต้องป้อนซ้ำ, ระบุ VAT ได้จากทั้งหน้าจอออกบิลและหน้าจอรวม, เลือกว่ามี VAT หรือไม่มี VAT ในแต่ละรายการได้, สนับสนุน
การลดหลายชั้นเช่น 5+7=ลด 5% ก่อนแล้วลดอีก 7% ในแต่ละรายการ หรือจะลดทั้งใบก็ได้, แปลงเป็นใบสั่งซื้อก็ได้, เชื่อมกับระบบสต๊อกได้ โดยถ้าหน้าจอกลางป้อนว่าให้มีของแถมจะดึงมาออกบิล
และตัดสต็อกโดยอัตโนมัติ, ป้อนราคาได้ไม่จำกัดป้อนขายจากต่างจังหวัดเข้ามาตัดสต็อกในกรุงเทพ ฯ ก็ได้โดย 1 บิล 100 รายการสินค้า ประมาณ 5 วินาทีเท่านั้น ผ่านอินเตอร์เน็ต (เดี๋ยวนี้ ทางองค์การ
โทรศัพท์ให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี), ป้อนข้อมูลได้รวดเร็วมาก ไม่ใช่ Interface แบบ Web ทั่วไปจะช้ามาก, ดูสินค้าขายดีในแต่ละสาขา, ดูว่าสาขาไหนขายดีที่สุด, ดูว่าลุกค้ารายไหนซื้อมากที่สุดคือสินค้าอะไร
ทั้งแบบรายงานและแบบกราฟนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมคืนและเปลี่ยนสินค้า ทั้งคืนเงินคืนของ หรือคืนและเปลี่ยนของอีกดัวย...

ระบบจัดซื้อ ป้อนการจัดซื้อตามสินค้า, เชื่อมกับระบบสต็อก ระบบออกบิลขาย ระบบ MLM ระบบประกอบสินค้าได้ใบสั่งซื้อสามารถป้อนข้อความและเปลี่ยนนิยามสินค้าเองได้ ทำให้รองรับสินค้าที่มี
หลายชื่อเรียก, เมื่อออกรายงานสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือก็จะมีสินค้าวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบออกมาด้วย ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์การสั่งซื้อ (ในกรณีเชื่อมกับระบบส่วนประกอบ)...

ระบบการประกอบสินค้าและตัดสต็อกสินค้า ระบบส่วนประกอบและวัสดุสิ้นเปลืองได้, ตัดสต็อกอัตโนมัติเมื่อสั่งผลิตโดยระบบแค่สินค้าสำเร็จรูป ระบบจะดูสูตรเองว่าต้องตัดส่วนประกอบใดบ้าง
และเชื่อมกับระบบออกบิลขายและวิเคราะห์การขาย รวมถึงระบบ MLM

ระบบบัญชีแยกประเภท สามารถป้อน Level ย่อยได้ 3 ชั้น เชื่อมกับระบบออกบิลขาย, ระบบสต็อก, ระบบ MLM, ระบบเจ้าหนี้ และ Supplier, ระบบจัดซื้อ...

ระบบป้อนข้อมูลส่วนกลาง เป็นโปรแกรมส่วนกลางที่ป้อนข้อมูลที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับการทำงานของระบบ

สิทธิการใช้งานของโปรแกรม โปรแกรมจะมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยการถามรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านโดยผู้ใช้แต่ละคนจะเข้าถึงโปรแกรมได้แตกต่างกัน

SOFTWARE MLM สามารถรองรับจำนวนข้อมูลสมาชิก หลักล้านรหัสสมาชิก และ รองรับได้ 2 พันล้านรหัสสมาชิกรองรับทั้งแผนการตลาดแบบ MLM, Network, Uni-Level, Matching, MegaMatch, Binary
Mixed Plan หรือ รูปแบบการตลาดผสมแบบต่าง ๆ

สนใจต่อโดยตรงที่ Mr.Vongvijit Turakij Pokphand Tel . 08-9697-2195

ประกาศ